มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : One Stop Service ไม่ยอมส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนให้ต้องทำยังไงครับ

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

มีความจำเป็นต้องใช้ใบเสร็จรับเงินภาค s/2561 ในการแจ้งขอจบการศึกษา แต่ปรากฎว่าในภาคดังกล่าว ไม่ได้รับใบเสร็จการลงทะเบียนและไม่ได้รับแม้กระทั่งตารางสอบภาคดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงได้ทำเรื่องขอคัดสำเนาใบเสร้จการลงทะเบียนไปทางไปรษณีย์ ส่งไปยังศูนย์  one stop service โดยชำระค่าขอคัดสำเนาฉบับละ 10 บาท พร้อมสอดซองจดหมายจ่าหน้าถึงตัวเอง ปรากฎว่านับแต่ทำหนังสือเพื่อขอคัดสำเนาดังกล่าว จนบัดนี้เป็นเวลา 1 เดือน ยังไม่ได้รับาำเนาที่ขอไป ข้าพเจ้าสามาถขอคัดสำเนา ณ วิทยาเขตที่ข้าพเจ้าเรียนได้หรือไม่ และการจะขอยกเลิกการขอคัดสำเนาเพื่อขอรับเงินคืนต้องทำอย่างไร

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม6006xxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม20 มิ.ย. 2562 16:47:15
จำนวนผู้อ่าน754

คำตอบ

รายละเอียด

แนะนำให้นักศึกษาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา เพื่อตรวจสอบเอกสารค่ะ แต่ทั้งนี้จากการตรวจสอบที่ One Stop Service เบื้องต้นแล้วนั้น ยังไม่ได้รับเอกสารของนักศึกษาค่ะ หากนักศึกษาต้องการจะขอใหม่ ให้กรอกที่อยู่ผู้รับ และผู้ส่งให้ชัดเจนด้วยนะคะ เพราะจากที่นักศึกษาแจ้งว่าไม่ได้รับเอกสาร อาจจะเนื่องจากที่อยู่ไม่ชัดเจน ทางไปรษณีย์จึงจัดส่งไม่ได้ ให้ส่งมาที่ หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ อาคาร สวป. มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ24 มิ.ย. 2562 15:35:44
IP Address10.3.20.88
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+