มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สอบถามวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

เห็นในโครงสร้างหลักสูตร ต้องลงแบบนี้ คือยังไงหรอคะ แล้ววิชาmajor กับ minorคืออะไร ในโครงสร้างบอกว่า 2major 1minor 1free elective คือต้องลงแบบไหน พอไม่บอกรหัสวิชาที่ต้องลงมาก็เลยไม่เข้าใจค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม...xxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม18 มิ.ย. 2562 16:05:26
จำนวนผู้อ่าน727

คำตอบ

รายละเอียด

วิชาที่ไม่ระบุ คือวิชาที่นักศึกษาเลือกลงเองค่ะ โดยอ้างอิงตามโครงสร้างหลักสูตร ส่วนความหมาย

Major คือวิชาเอกบังคับและเอกเลือก เป็นวิชาเอกที่ตนเองเรียน และต้องเป็นวิชาเลือกตามที่คณะกำหนดและเปิดสอน

Minor คือวิชาโท เป็นวิชาเลือกรอง อาจเป็นวิชาหมวดเดียวกับวิชาเอกหรือวิชาอื่นก็ได้ (อ้างอิงตามโครงสร้าง) ตัวอย่าง นักศึกษาเรียนคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โทญี่ปุ่น เป็นต้น

Free elective คือวิชาเลือกเสรี จะเลือกลงวิชาใดก็ได้ในคณะ หรือต่างคณะ และถ้านักศึกษายังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร ให้ขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่คณะค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ19 มิ.ย. 2562 12:37:54
IP Address10.3.20.95
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+