มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การโอนหน่วยกิตจาก Pre-Degree

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

รหัส 5490066205 นักศึกษา Pre-Degree ตอนนี้มีวุฒิ ม.6 แล้วคับ จะทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ จะต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างคับ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม5490xxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม27 พ.ค. 2562 15:12:26
จำนวนผู้อ่าน528

คำตอบ

รายละเอียด

ให้นักศึกษามาสมัครด้วยตนเองในวันที่ 31 พ.ค.- 3 มิ.ย.62 หรือ 28 มิ.ย. – 1 ก.ค.62 เวลา 8.30-15.30 น. โดยวันที่สมัครจะต้องมาลาออกจากรหัสเดิมให้ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาเดิม 1 ฉบับ และทำการสมัครเรียนใหม่ในวันเดียวกัน ที่อาคารหอประชุมรามฯ ม.รามฯ(หัวหมาก)

เอกสารที่ต้องใช้

1. สำเนา Transcript ของรหัสเดิม 2 ฉบับ

2. สำเนาวุฒิ ม.6 2 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

5. รูปถ่ายชุดสุภาพขนาด 1.5 – 2 นิ้ว 1 รูป

6. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

7. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล สมรส หย่า คำแต่งตั้งยศ (ถ้ามี) 4 ฉบับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ28 พ.ค. 2562 14:10:01
IP Address10.3.20.174
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+