มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การขอจบ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

 

1.การจะจบได้ต้องเก็บครบ 140 หน่วยและเกรดรวม ถึง 2.0 ใช่มั้ยครับ

2.ผมเก็บหน่วยกิตครบหมดแล้ว 140 แต่เกรดผม ไม่ถึง 2.0 ผมก้ยังจบไม่ได้ 

ผมจะต้องรีเกรด วิชาที่ได้D จนกว่าเกรดรวมจะถึง 2.0 ใช่มั้ยครับ

3.ผมสามารถลง ทะเบียนรีเกรด ในเทอมต่อไปได้ปกติเลยมั้ยครับ (เพราะกาขอจบไปและ หน่วยกิตครบแล้ว แต่เกรดไม่ถึง 2.0)   หรือต้องไปแจ้ง ที่ไหนก่อนมั้ย ก่อนจะลงทะเบียนในภาคต่อไป

4.วิชาที่จะลงทะเบียนรีเกรดใหม่ ได้ ต้องเป็น วิชาที่ได้ D กับ D+ ใช่มั้ย หรือ D อย่างเดียว

5.วิชาที่รีเกรดใหม่ จะได้เกรดสูงสุดเท่าไหร่ครับ

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามกร
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม20 พ.ค. 2562 21:56:19
จำนวนผู้อ่าน16128

คำตอบ

รายละเอียด

1. นักศึกษาต้องสอบผ่านให้ครบวิชาตามหลักสูตร และมีเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 2.00 เป็นต้นไปจึงจะแจ้งจบได้
2. หากเรียนครบหลักสูตรแล้วแต่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ก็ต้องนำวิชาที่ได้ D หรือ D+ ไปลงทะเบียนเรียนใหม่เพื่อรีเกรด จนกว่างจะได้เกรดเฉลี่ยรวม 2.00 เป็นต้นไปจึงจะแจ้งจบการศึกษาได้
3. ไม่ต้องแจ้งใดๆ ให้ลงทะเบียนเรียนรีเกรดในเทอมต่อๆไปได้เลยครับ
4. ตั้งแต่ C ถึง A ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ22 พ.ค. 2562 09:34:55
IP Address10.3.20.138
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+