มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : นักศึกษารหัส 52 สมัครเรียนใหม่

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาบัญชี รหัสนักศึกษา 52 ณ ตอนนี้คือสถานะเกิน 8 ปีแล้ว แต่ขาดรายวิชาที่ยังเรียนไม่จบ ในตอนแรกเป็นนักศึกษาเทียบโอนปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอื่น จ่ายค่าเทียบโอนเรียบร้อยแล้ว แต่คาดว่าน่าจะสิ้นสภาพนักศึกษาไปแล้ว เนื่องจากเลย 8 ปี และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเกิน 2 ภาคการศึกษา สอบถามว่า

1. ถ้าอยากเรียนให้จบหลักสูตรต้องดำเนินการอย่างไร สมัครเรียนใหม่ในภาคปกติที่จะมีการเปิดใน 31 พ.ค. นี้ได้หรือไม่

2. ต้องเรียนใหม่ทั้งหลักสูตร จ่ายค่าเทียบโอนใหม่ไหม หรือสามารถดึงข้อมูลเดิมจากระบบแล้วเรียนเพิ่มเฉพาะวิชาที่ยังไม่เรียนได้หรือไม่ เพราะขาดรายวิชาที่เหลือในการจบหลักสูตรประมาณ 6 รายวิชา 

3. หากสมัครเรียนได้ตามข้อ 1. ต้องนำหลักฐานอะไรไปสมัครบ้าง

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามMisaxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม30 เม.ย. 2562 15:04:00
จำนวนผู้อ่าน479

คำตอบ

รายละเอียด

1. นักศึกษาต้องสมัครเรียนใหม่อีกครั้ง เพราะรหัสเก่าหมดสถานภาพแล้ว โดยสามารถเทียฐโอนวิชาที่เคยสอบผ่านได้ และเรียนต่อวิชาที่คงเหลือ (ตามหลักสูตรปัจจุบัน)
2. นักศึกษาต้องเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรใหม่ โดยต้องจ่ายค่ามัครและค่าเทียบโอนใหม่ทั้งหมด และเรียนต่อวิชาที่คงเหลือในหลักสูตร ไม่ต้องเรียนใหม่ตั้งแต่ต้น
3. หลักฐานในการสมัคร

- สำเนาวุฒิ 2 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

- บัตรประชาชนพร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- รูปถ่าย 1.5 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป

- ใบรับรองแพทย์
- ทรานสคริปท์ของรหัสเก่า

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ2 พ.ค. 2562 08:35:11
IP Address10.3.20.145
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+