มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การจะได้เกียรนิยม มีเงื่ิอนไขอย่างไงบ้าง

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

การจะได้เกียรนิยม มีเกณท์อย่างไง  และมีสิ่งไหนที่ทำแล้วจะไม่ได้เกียรนิยม ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามโปลิxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม28 ก.พ. 2562 23:56:31
จำนวนผู้อ่าน5483

คำตอบ

รายละเอียด

เกณฑ์ของการได้รับเกียรตินิยม มีดังนี้ คือ

1) ต้องเรียนจบการศึกษาภายใน 4 ปีการศึกษา

2) ต้องไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต เว้นแต่นักศึกษา Pre-degree ซึ่งสมัครเรียนต่อเนื่อง เมื่อจบชั้น ม.6 แล้วและเรียนจบการศึกษาภายใน 4 ปีการศึกษา นับตั้งแต่เป็นนักศึกษา Pre-degree

3) ต้องไม่รีเกรด (มีผลสอบผ่านวิชาเดียวกัน 2 ครั้งเป็นต้นไป)

4) สอบตกและสอบซ่อมผ่านมีสิทธิได้เกียรตินิยม

5) ต้องได้เกรดเฉลี่ย ถึงเกณฑ์ที่จะได้เกียรตินิยม และ

6) ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

-------------------------------------------

ปริญญาตรีเกรียตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเหรียญทองต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป

ปริญญาตรีเกรียตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 นับภาคฤดูร้อน และสอบซ่อม
***มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมติดต่อทาง สวป.

https://www.facebook.com/sorworporCOP/

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ1 มี.ค. 2562 08:14:35
IP Address10.3.20.190
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+