มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ดรอปเรียน

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ อยากสอบถามเรื่องดรอปเรียนหน่อยค่ะ ตอนนี้อยู่ปี2 มนุษย์ อิ้ง ค่ะ ภาษาเริ่มไม่ค่อยแม่นแล้ว เริ่มยากขึ้น ก็เลยอยากจะไปเรียนภาษาเพิ่มเติมอีกหน่อย อยากดรอปเรียนเทอมหนึ่ง จะมีปัญหาอะไรไหมคะ คือลงทะเบียนเรียนไปแล้วเทอมหนึ่งของเทอม2/61 ค่ะ แล้วถ้าดรอปไปเรื่องการลงทะเบียนไปแล้วจะมีปัญหาไหมคะ ถ้าจะดรอปต้องทำไงบ้าง แล้วที่ลงทะเบียนไปต้องลงเรียนใหม่ไหมคะ เพิ่งคิดจะดรอปครั้งแรกค่ะ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามถxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม1 ม.ค. 2562 23:04:49
จำนวนผู้อ่าน18312

คำตอบ

รายละเอียด

ไม่มีปัญหาอะไรครับ  หากภาค 2/61 ลงทะเบียนไปแล้วก็ถือว่ามีสถานภาพเทอมนั้นแล้ว เทอมไหนที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็ต้องจ่ายค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา เทอมละ 300 บาท (ภาคฤดูร้อนไม่คิด จะลงหรือไม่ลงก็ได้)  ส่วนรายละเอียดการรักษาสถานภาพฯ มีดังนี้

การรักษาสถานภาพของนักศึกษา (ส่วนกลาง)

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้ท่านละไม่เกิน 8 ปีการศึกษา (16 ภาคเรียนปกติ) โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกันทุกภาพการศึกษาปกติ (หมายถึง ภาค 1 และภาค 2 ) หากภาคใดภาคหนึ่งนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ จะถือว่านักศึกษาขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ ซึ่งมีผลทำให้นักศึกษาจะต้องชำระเงินเป็นค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้นั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. การนับระยะเวลาการขาดสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาจะขาดการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกันได้ 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไม่ต้องติดต่อมหาวิทยาลัย (ยกเว้น ภาคฤดูร้อน ถ้าไม่ลงทะเบียนก็ไม่ถือว่าขาดสถานภาพนักศึกษา) หากขาดสถานภาพเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ระบบคอมพิวเตอร์จะตัดรายชื่อออกจากฐานข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน ทำให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนต่อได้ รวมทั้งไม่สามารถชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาได้
  2. การชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา หากไม่ได้ลงทะเบียนในภาคปกติใดก็ตามจะต้องชำระเงินเป็นค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคนั้นๆ ภาคละ 300 บาท (จำนวน 1 ภาค) หรือ 600 บาท (จำนวน 2 ภาค) โดยมีวิธีการชำระเงิน ดังนี้

    2.1 ชำระพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไป ระบบคอมพิวเตอร์จะรวมค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา (จำนวน 1 ภาค หรือ 2 ภาค) ไปพร้อมกับค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการลงทะเบียนเรียน

    2.2 ชำระนอกช่วงการลงทะเบียนเรียน เป็นการชำระเฉพาะภาคปกติ ที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคนั้นๆ (จำนวน 1 ภาค หรือ 2 ภาค) กรณีนี้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ยังไม่ทราบว่า จะขาดการลงทะเบียนเรียนไปนานเท่าใด หรือ มีความจำเป็นต้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ซึ่งได้กำหนดว่าต้องมีสถานภาพฯ ในภาคการศึกษาที่ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา โดยติดต่อชำระเงินที่ กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ (ซึ่งจะชำระเงินค่ารักษาสถานภาพได้หลังจากการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปกติประมาณ 2-3 สัปดาห์)

*หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ฝ่ายจัดตารางสอนฯ อาคารสวป. ชั้น 6 โทร. 0-2310-8626

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ7 ม.ค. 2562 08:30:22
IP Address10.3.20.2
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+