มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : พ้นสภาพนักศึกษา

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ดิฉัน เคยเรียนราม คณะนิติ รหัส 54 ค่ะ เก็บหน่วยกิตไปได้พอสมควรแล้ว แต่เลิกเรียนไปกลางคัน ตอนนี้มีความตั้งใจที่จะเรียนต่อจนจบ สามารถโอนหน่วยกิตเดิมที่เคยเรียนไปแล้วได้บ้างมั้ยคะ แล้วดิฉันต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามpimxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม13 ธ.ค. 2561 11:38:05
จำนวนผู้อ่าน474

คำตอบ

รายละเอียด

ได้ครับ โดยการสมัครเรียนใหม่โดยใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตจากรหัสเดิม

ภาค 1/62 เปิดรับสมัครวันที่ 31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 ครับ

เอกสารในการสมัครเรียน

1. สำเนาวุมิการศึกษา (เดิม)  2 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3. บัตรประชาชนพร้อมสำเนา 1ฉบับ

4. รูปถ่าย 1.5 หรือ 2 นิ้ว  1 รูป

5. ใบรับรองแพทย์

6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

7. ทรานสคริปต์รหัสเดิม (ขอได้ที่ one stop service อาคาร KLB ชั้น 1)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ13 ธ.ค. 2561 13:52:07
IP Address10.3.20.142
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+