มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : อยากศึกษาต่อ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียดดิฉันอยากทราบว่าเมื่อก่อนเราเคยศึกษาอยู่ที่นี่เหลือ18หน่วยกิจจะจบแต่ด้วยภาระหน้าต้องทำงานไม่มีเวลาจึงไม่ได้ลงทะเบียนมาหลายเทอม ดิฉันพ้นสภาพจากนักศึกษาแล้วใช่ไหมคะ ถ้าดิฉันต้องการจะกลับไปศึกษาต่อให้จบต้องสมัครใหม่ เริ่มเก็บหน่วยกิจทั้งหมด หรือว่าสามารถโอนหน่วยกิจมาได้กี่หน่วยคะ ขอบคุณค่ะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามอดีตxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม23 ต.ค. 2557 18:47:17
จำนวนผู้อ่าน2788

คำตอบ

รายละเอียดกรณีถ้านักศึกไม่ได้ลงทะเบียนเรียนติดต่อกัน 3 ภาคปกติจะหมดสถานภาพการเป็น นักศึกษาค่ะ และนักศึกษามาสมัครใหม่เปิดรับสมัคร วันที่ 21-24 พ.ย.57 ที่มหาวิทยาลัย ราม 1 และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ตามหลักเกณฑ์ของคณะ โดยขอทรานสคริปท์ในรหัสเก่าเพื่อเทียบโอน หลักฐานการสมัครได้แก่ 1.สำเนาวุฒิการศึกษา 2.บัตรประชาชน 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป 5.ใบรับรองแพทย์ 6.ทรานสคริปท์ในรหัสเก่า 7.ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ถ้ามี)
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามสุนัน
วันที่ตอบ24 ต.ค. 2557 14:55:32
IP Address10.3.20.54
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+