มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : RAM1000

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

จะสมัครใหม่เพ่ื่อเทียบโอน 2 สิทธิ วิชา RAM1000 ได้สอบผ่าน S แล้ว แต่เป็นวิชาที่ได้เทียบโอน ในกรณีนี้ผมต้องเตรียมหรือต้องทำอย่างไร ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามโดมxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 พ.ย. 2561 13:06:25
จำนวนผู้อ่าน3109

คำตอบ

รายละเอียด

เตรียม Transcript เพื่อเทียบโอนด้วย และ

1. วุฒิที่สำเร็จการศึกษา 4 ชุด เพื่อเทียบโอน (ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี อย่างละ 4 ชุด)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

4. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว – 2 นิ้ว 1 รูป

5. ใบรับรองแพทย์

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามกรองทอง
วันที่ตอบ19 พ.ย. 2561 15:01:20
IP Address10.3.20.22
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+