มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเลือกวิชาโท

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ถ้าเรียนเอกญี่ปุ่น วิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศ มีหมายเหตุให้ลง ญี่ปุ่น 4 ตัว

แต่ในวิชาโท เราอยากเรียนจีน แต่ระเบียบการบังคับลง วิชาศึกษาทั่วไปเป็นจีน ถึงจะลงโทได้

แบบนี้ต้องทำยังไงคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม6188
e-mailway-boom@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม30 ต.ค. 2561 04:00:25
จำนวนผู้อ่าน551

คำตอบ

รายละเอียด

หากนักศึกษาเรียนเอกญี่ปุ่น วิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศ ต้องลงญี่ปุ่น 4 เล่มครับ ส่วนวิชาโทก็ลงภาษาจีนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่ทางคณะระบุไว้ครับ (ไม่เกี่ยวข้องกัน)  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม แนะนำให้ไปติดต่อที่หน่วยบริการการศึกษาของทางคณะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของวิชาอีกครั้งครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ30 ต.ค. 2561 07:57:19
IP Address10.3.20.189
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+