มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : .... 1 major elective คืออะไรค่ะ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

คือหนูเรียนพรีดีกรีแล้วหนูอยากทราบว่าจะสอบยังไงลงทะเบียนอย่างไร คือหนูไม่เข้าใจ ....2 Major elective หนูจะลงทะเบียนสอบวิชาอย่างไรค่ะ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนางสxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม3 ต.ค. 2561 02:33:42
จำนวนผู้อ่าน1025

คำตอบ

รายละเอียด

1. .ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรของคณะที่ต้องการศึกษาต่อ โดยดูจากเล่มระเบียบการรับสมัครฯ ที่ซื้อไปในวันสมัครเรียนหรือผ่านทางเว็บไซต์
     http://www.ru.ac.th/th/ArticleStudyplan  และมาลงทะเบียนเรียนตามช่องทางต่างๆที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ตามปฏิทินการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา

               ทั้งนี้ การเลือกวิชาเรียนแต่ละภาคให้ดูวันเวลาเรียนและวันเวลาสอบจาก ม.ร.30 ก่อนทุกครั้ง เลือกวิชาที่วันเวลาสอบไม่ตรงกัน ในส่วนของการสอบให้นักศึกษามาเข้าสอบ
    ตามวัน เวลา สถานที่สอบตามที่กำหนดไว้ในตารางสอบรายบุคคล (แจก  ก่อนสอบ 1 สัปดาห์หรือดูผ่านทาง www.ru.ac.th)

2. วิชา Major Elective คือ หมวดวิชาเอกเลือก โดยดูรหัสวิชาได้จากโครงสร้างหลักสูตรในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ แล้วนำไปลงทะเบียนเรียนรวมกับวิชาอื่นๆได้ตามปกติค่ะ

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.023108612, 023108614

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ3 ต.ค. 2561 14:42:21
IP Address10.3.20.51
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+