มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เรื่องเปลี่ยนคณะและเทียบโอนหน่วยกิตเดิม

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์รหัส 59 ส่วนกลาง กำลังจะเปลี่ยนไปคณะรัฐศาสตร์ โดยจะสมัครใหม่และเทียบโอนหน่วยกิต (โอนเฉพาะวิชาพื้นฐานที่ตรงกับคณะรัฐศาสตร์) เพราะเกรดที่สอบผ่านคณะเดิม ได้ D เยอะ กลัวจะฉุดเกรดลง

คำถาม

1.ลาออกแล้วสมัครใหม่ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตวิชาที่เราสอบผ่านแล้วไปคณะที่จะสมัครใหม่ได้ไหมคะ

2.วิชา​ RAM1000 ที่สอบผ่านเป็น เกรด S สามารถโอนไปได้ไหมคะ (รหัส60เป็นต้นไป วิชา RAM1000 นับเป็น3หน่วยกิต) หรือต้องลงวิชานี้ใหม่คะ

3.ถ้าสมัครใหม่ ในเดือนพ.ย.61 ที่กำลังจะเปิดรับสมัคร จะได้รหัสนักศึกษา 61 ใช่ไหมคะ

4.ถ้าจะเลือกคณะรัฐศาสตร์ แผน C จะลงตอนสมัครหรือตอนใกล้จบคะ

 

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามMINIMAL
e-mailby.smnn@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม8 ส.ค. 2561 22:17:18
จำนวนผู้อ่าน1322

คำตอบ

รายละเอียด

1. ใช่ค่ะ

          2. ได้ค่ะ ไม่ต้องลงวิชาใหม่ค่ะ

          3. ใช่ค่ะ

          4. นักศึกษาสมัครใหม่เลือกคณะและสาขาวิชาของคณะใหม่

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ9 ส.ค. 2561 11:29:30
IP Address10.3.20.81
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+