มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : (((((เป็นนศ.ปี1ขอทราบหลักเกณฑ์การได้รับเกียรตินิยม)))))

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

คือว่าผมเป็นนศ.รหัส61ปี1 อยากทราบหลักเกณฑ์และวิธีการได้รับเกียรตินิยมว่ามีหลักอย่างไร เรียนมีFได้หรือไม่ ได้สูงสุดกี่ตัว ลงซ่อมได้หรือไม่ และถ้ายังไม่ผ่านอีกเอาไปลงเทอมใหญ่ต่อได้หรือไม่ เกรดเฉลี่ยเท่่าไหร่ ได้C หรือมีDด้วยได้หรือไม่ครับ และขอทราบข้อมูลและหลักเกณฑ์หรือรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆประกอบด้วยครับ เพราะยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการที่จะเรียนหรือลงทะเบียนเรียนหรือการสอบให้ได้เกียรตินิยม 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามเด็กxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม8 ส.ค. 2561 14:23:08
จำนวนผู้อ่าน817

คำตอบ

รายละเอียด

มี F ได้ครับไม่จำกัดเพราะ F ไม่นำมาคิดเกรดเฉลี่ย ถ้าสอบตกลงซ่อมได้และสามารถลงได้อีกถ้าสอบไม่ผ่าน ได้ C และ D ได้ครับ

                   หลักเกณฑ์ตามระเบียบมหาวิทยาลัย มีดังนี้ครับ

          1. เรียนครบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร เช่น ถ้าหลักสูตร 4 ปี ต้องเรียนจบหลักสูตรไม่เกิน 4 ปี (ถ้าจบตั้งแต่ 4 ปีครึ่งถึง 8 ปี ไม่ได้เกียรตินิยม)

          2. มีความประพฤติดี

          3. ไม่มีการสอบผ่านตั้งแต่ 2 ครั้ง ในวิชาเดียวกัน (เกรด A-D)

          4.ได้เกรดเฉลี่ยเมื่อจบการศึกษาตั้งแต่ 3.25 เป็นต้นไป

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามวิวัฒน์
วันที่ตอบ9 ส.ค. 2561 09:47:45
IP Address10.3.20.81
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+