มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : รายชื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ผมเรียนคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ผมเรียนครบหลักสูตรในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 แต่ผมยื่นเรื่องขอจบที่คณะวันที่ 2 มีนาคม 2561 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาวันที่ 11 เมษายน 2561 ผมเข้าไปยื่นเรื่องขอจบขั้นตอนสุดท้ายที่ สวป. วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (นัดรับเอกสาร Transcrip วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561) อยากทราบว่ากรณีนี้ ผมจะมีรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี พ.ศ.2562 หรือไม่ครับ? หากไม่มีรายชื่อผมสามารถทำเรื่องขอรับพระราชทานปริญญาบัตรได้หรือไม่ครับ? ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามไพฑูรย์
e-mailphaithoon21@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม19 ก.ค. 2561 17:06:26
จำนวนผู้อ่าน2338

คำตอบ

รายละเอียด

ขอความกรุณาสอบถามที่ โทร 02-3108604 ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามวิวัฒน์
วันที่ตอบ20 ก.ค. 2561 11:18:03
IP Address10.3.20.20
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+