มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : อยากสอบถาม. จนท.ว่า วิชาที่รีเกรดอะค่ะ ถ้าเราสอบไม่ผ่าน แล้วสามารถสอบซ่อมได้ไหม ค่ะ เกรดซ่อมจะคิดให้ไหม หรือ ต้องผ่านในภาคปกติดท่านั้น

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

สมมุตสอบปกติได้D  สอบรีเกรดF  และซ่อมรีเกรดได้C  จะคิดเกรดDหรือCค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม5501407737
e-mailParamano1503@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม7 ก.ค. 2561 23:09:16
จำนวนผู้อ่าน720

คำตอบ

รายละเอียด

การลงทะเบียนรีเกรดต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้

1. ถ้าสอบผ่านวิชาดังกล่าวได้เกรด D ในภาค 1 แล้ว ไม่พอในเกรดและลงใหม่ในเทอม 2 แต่สอบตก และลงซ่อม 2, ฤดูร้อน ได้เกรด C กรณีนี้ นักศึกษาจะได้เกรด C ครับ ถือเป็นการรีเกรด

2. ถ้าสอบผ่านวิชาดังกล่าวได้เกรด D ในภาค 2 แล้ว ไม่พอใจเกรด และลงใหม่ในภาคฤดูร้อนและสอบตก แล้วนำไปลงในซ่อม 2, ฤดูร้อน ได้เกรด C ดังนี้ ได้เกรดเดิมครับ คือ D เพราะไม่มีสิทธิ์ลงรีเกรด ผลที่สอบได้ในการสอบซ่อม จึงไม่นับเกรดให้

3. ถ้าสอบผ่านวิชาดังกล่าวในภาค 2 หรือฤดูร้อนได้เกรด D แล้วไม่พอใจเกรด นำไปลงใหม่ในภาค 1 และสอบได้เกรด F หรือตก เมื่อนำไปลงทะเบียนสอบซ่อมในภาค 1 ได้เกรด C กรณีนี้ ถือเป็นการรีเกรด เกรดที่ได้จะเป็นเกรด C ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามวิวัฒน์
วันที่ตอบ9 ก.ค. 2561 15:05:46
IP Address10.3.20.112
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+