มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เปลี่ยนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ต้องการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนพร้อมสมัครเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2561 รหัสนศ.61 ยังไม่ได้รับบัตรนศ.ใหม่ อยากทราบว่าสามารถเปลี่ยนกระบวนวิชาได้เมื่อไหร่คะ สถานที่ เวลา เอกสารที่ต้องใช้ และค่าใช้จ่ายค่ะ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามpalu
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม28 มิ.ย. 2561 20:42:33
จำนวนผู้อ่าน791

คำตอบ

รายละเอียด

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/61 เปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา และลงเพิ่มได้ต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

1. บัตรประจำตัวนักศึกษา

2. ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ภาค 1/61 พร้อมสำเนา

3. สมุดลงทะเบียน (ม.ร.36) พร้อมแถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยน หรือเพิ่มกระบวนวิชา หรือปริ้นบาร์โค้ดจาก www.ru.ac.th

4. กรณีลงทะเบียนเพิ่ม ต้องชำระค่าหน่วยกิตที่เพิ่มด้วยชำระเงินที่กองคลัง หรือจุดชำระเงินที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) (นักศึกษาปกติหน่วยกิตละ 25 บาท Pre – Degree หน่วยกิตละ 50 บาท)

5. นำเอกสารข้อ 1 – 4 ไปติดต่อที่จุดบริการ (บอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชา) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 เคาน์เตอร์ 11 และ 13 โดยดำเนินการเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงแรก วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 นักศึกษาที่มาดำเนินการในช่วงนี้ (จะมีที่นั่งสอบตามปกติ)

ช่วงสอง วันที่ 20 – 26 กันยายน 2561 นักศึกษาที่มาดำเนินการในช่วงนี้ (จะต้องสอบที่นั่งสอบเสริม)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามกรองทอง
วันที่ตอบ2 ก.ค. 2561 08:38:19
IP Address10.3.20.11
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+