มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การรับบัตรนักศึกษา

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

การรับบัตรนักศึกษา เอกสารที่ไปรับเอาบัตร ตรงที่ ใบหลักฐานการลงทะเบียนเรียน สามารถเอาใบหลักฐานซึ่งเป็นสำเนา ไปยื่นเอาบัตรได้ไหมคะ เพราะใบหลักฐานตัวจริงทางมหาลัยยังไม่จัดส่งมานะคะ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามJaxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม8 มิ.ย. 2561 05:55:59
จำนวนผู้อ่าน776

คำตอบ

รายละเอียด

ไม่ได้ค่ะ นักศึกษาติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาและใบเสร็จ รับด้วยตนเอง

1. ติดต่อรับหลักฐานการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา (ใบเสร็จรับเงินตัวจริง) ที่หน่วยบริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อาคาร KLB ชั้น 1

2. ติดต่อฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษาอาคาร สวป.ชั้น 2 โทร 02-3108605 – 6

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ8 มิ.ย. 2561 10:56:08
IP Address10.3.20.128
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+