มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เกียรตินิยม

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

1. คนที่ได้เกรด 3.25 ขึ้นไปทุกคนถึงจะได้เกียรตินิยมหรอคะ หรือว่าแล้วแต่ว่าแต่ละปีใครได้สูงสุดตามลำดับ

2. หากลทบ.เรียนครบจำนวนแล้ว แต่เกรดไม่สวย ถ้าลงใหม่ในวิชาอื่นที่ไม่ใช่พื้นฐานและบังคับเพื่อทำเกรดให้สวยขึ้น จะถือว่าหมดสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมมั้ยคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามอยากxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม2 พ.ค. 2561 10:12:28
จำนวนผู้อ่าน2800

คำตอบ

รายละเอียด

1.หลักเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับเกียรตินิยม ต้องเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีภายในระยะเวลาที่กำหนด มีความประพฤติดี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้ ตลอดหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับเกียรตินิยม โดยสภาพทางวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาตรีเกียรตินิยมแก่ผู้ได้รับเสนอชื่อจากคณะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป

2.ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.50

3.ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25

ทั้งนี้นักศึกษาที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องไม่เคยลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดและสอบได้กระบวนวิชานั้นมากกว่า 1 ครั้ง หรือลงทะเบียนเรียนและสอบได้กระบวนการวิชาตามหลักสูตรใหม่ที่ใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสูตรเก่าที่เคยสอบได้แล้ว

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามกรองทอง
วันที่ตอบ2 พ.ค. 2561 16:10:16
IP Address10.3.20.56
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+