มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

การจำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์สำหรับนักศึกษาใหม่ สามารถซื้อใบสมัคีได้ที่ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศหรืออย่างไรคะ?

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามTewaxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม2 พ.ค. 2561 00:34:14
จำนวนผู้อ่าน1311

คำตอบ

รายละเอียด

          การจำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์นั้น เป็นการสั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ค่ะ ไม่มีขายที่สำนักงานไปรษณีย์นะคะ โดยสั่งซื้อดังนี้

1. ใบสมัครราคา 140 บาท เป็นธนาณัติ

2. สั่งจ่ายเงินที่ ปณฝ.รามคำแหง

3. ผู้รับเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

4. ส่งถึง หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา ตู้ ปณ.1002 ปณฝ รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 10241

ระบุที่ซอง “ชุดสมัครทาง ปณ. ม.ร.”

กรณีสมัครรายกระบวนวิชา ให้ระบุที่ซอง ชุดสมัครทาง ปณ. Pre – degree

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อาคารสวป.ชั้น3 โทร 02-3108615, 23

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามกรองทอง
วันที่ตอบ2 พ.ค. 2561 11:55:40
IP Address10.3.20.56
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+