มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ((((((ขอสอบถามเรื่องการขอจบและเรื่องใบเอกสารต่างๆ)))))))

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

คือผมไม่ค่อยเข้าใจว่าการทำเรื่องขอจบแบบที่ชัดเจนที่สุด และละเอียดที่สุดคือยังไง เพราะ  ผมเพิ่งจบภาค 2/60 ที่ผ่านมา ไปสอบถามที่ เคาเตอร์วันสตอปเซอร์วิส ได้รับคำตอบว่า ให้ไปติดต่อที่คณะ ผมก็ไปที่คณะรัฐศาสตร์ ก็ได้รับคำตอบว่า ช่วงนี้ทำเรื่องขอจบของพวกภาคซ่อม1/60อยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ให้คำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ว่าแล้วคนที่จบภาค2/60 จะทำเรื่องขอจบได้เมื่อไหร่. จึงขอเรียนสอบถามขั้นตอนที่ชัดๆจากทางสวป.หน่อยครับว่า 1. คือตอนนี้ผมต้องรอใบเช็คเกรดภาค2/60อย่างเป็นทางทางการใช่หรือไม่ คือประมาณกลางเดือนพค จากทางสวป ใช่ไม๊ครับ. 2เมื่อได่ใบเช็ดเกรดแล้ว ค่อยไปติดต่อที่คณะเพื่อทำเรื่องขอจบอย่างเป็นทางการใช่ไม๊ครับ   3  จากนั้นถ้าเสร็จเรื่องจากทางคณะแล้ว ค่อยกลับมาสวป เพื่อยื่นเรื่องขอจบ กับไปจ่ายค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,000 บาทใช่หรือไม่ แล้วหลังจากนั้นต้องทำอย่างไร และใช้เวลาแค่ไหน เพราะผมตั้งใจที่จะสมัครเรียน ปริญญาตรีใบที่สองในเทอม1/61 นี้ด้วยน่ะคับ  ขอความกรุณาจากทางเจ้าหน้าที่กรณีเคสผม อธิบายเป็นกรณีพิเศษอย่างละเอียดด้วยครับ จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามโอมxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 เม.ย. 2561 13:22:44
จำนวนผู้อ่าน16996

คำตอบ

รายละเอียดขอเรียนชี้แจงให้นักศึกษาทราบก่อนว่า เมื่อนักศึกษาสอบผ่านครบหลักสูตรแล้ว นักศึกษาต้องไปทำเรื่องจบการศึกษาที่คณะของนักศึกษา เพราะคณะของนักศึกษาจะเป็นผู้ตรวจสอบว่ากระบวนวิชาที่นักศึกษาแจ้งว่า สอบผ่านครบหลักสูตรแล้วนั้น ผ่านครบจริงหรือไม่ ถ้าสอบผ่านครบจริงและเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป คณะจะเป็นผู้เสนอชื่อให้กับสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติปริญญาให้กับนักศึกษาครับ ดังนั้นคำตอบที่ชัดเจนในการทำเรื่องจบการศึกษา คณะของนักศึกษาเท่านั้น จะเป็นผู้ที่ให้รายละเอียดถูกต้องที่สุดครับ ส่วนปัญหาที่สอบถามขอตอบเป็นข้อตามคำถามครับ 1. นักศึกษาต้องสอบถามทางคณะของนักศึกษาโดยตรงครับ เพราะเป็นหลักเกณฑ์ที่คณะของนักศึกษาเป็นผู้กำหนด ซึ่งไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ เพราะคณะแต่ละคณะจะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันครับ 2. เช่นเดียวกับข้อ 1 ครับ 3. จากคำอธิบายข้างต้น เมื่อคณะของนักศึกษาเสนอรายชื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาให้กับนักศึกษาแล้ว และได้มีการประกาศรายชื่ออนุมัติปริญญา นักศึกษาจะทราบครั้งที่, ลำดับที่ ในการอนุมัติปริญญาให้กับนักศึกษา นักศึกษาต้องไปชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต, ค่าใบรับรองสภา, ค่า Transcript ที่จบการศึกษา ที่กองคลังตึกอธิการบดีชั้นล่าง เมื่อได้ใบเสร็จฯแล้ว ให้นำใบเสร็จค่าใบรับรองสภา และค่า Transcript จบการศึกษา ไปเขียนคำร้องขอใบรับรองดังกล่าวที่ สวป.ชั้น 1 ช่องที่ 5 ครับ ส่วนระยะเวลาให้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับคำร้องอีกครั้งหนึ่งครับ เพราะทางเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบผลสอบที่เข้าในระบบก่อนว่าเข้าหรือยังครับ จึงจะแจ้งกำหนดเวลาให้นักศึกษามารับเอกสารดังกล่าวได้
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามวิวัฒน์
วันที่ตอบ17 เม.ย. 2561 15:11:43
IP Address10.3.20.81
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+