มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : หลักฐานการเทียบโอนและเป็นนักศึกษาใหม่

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียดจบป.ตรีจากสถาบันอื่นมาแล้ว เรียนป.ตรีรามอีกใบใช้หลักฐานอะไรบ้างในการเทียบโอนหน่วยกิต ในการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ขอบคุณครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามภาณุพงศ์
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม22 ต.ค. 2557 15:47:43
จำนวนผู้อ่าน2632

คำตอบ

รายละเอียดหลักฐานที่ใช้ในการสมัครมีดังนี้คือ 1.วุฒิการศึกษา(ใบรับรองสภาหรือปริญญาบัตรหรือทรานสคริปท์ที่จบการศึกษา) 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.บัตรประจำตัวประชาชน 4.รูปถ่ายขนาด2นิ้ว 1รูป 5.ใบรับรองแพทย์ 6.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ29 ต.ค. 2557 15:09:27
IP Address10.3.20.248
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+