มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ถ้าเรียนเกินหน่วยกิตตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ ?

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

ถ้าเรียนเกินหน่วยกิตตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ ? 

1.เช่นถ้านิติศาสตร์ กำหนดให้เรียน 140 หน่วยกิต แต่ถ้าอยากเรียนวิชาเลือกเพิ่ม อีก 2 วิชา (6 หน่วยกิต) รวมเป็น 146 หน่วยกิต สามารถทำได้ไหม ?

2.แล้วถ้าเรียนเกินหน่วยกิต เกรดเฉลี่ย GPA จะตกต่ำลง จริงรึเปล่า ?

2.1 กรณีที่เรียนวิชาเลือกเพิ่มมานั้น สอบได้ A ทั้ง 2 วิชา แล้ว GPA จะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลง ?

2.2 ในกรณีตรงข้ามกับข้อ 2.1 ถ้าสอบได้ D ทั้ง 2 วิชา GPA จะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลง ?

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามJackxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม2 เม.ย. 2561 02:47:35
จำนวนผู้อ่าน604

คำตอบ

รายละเอียด

1. สามารถทำได้

2. จริง เพราะการมีหน่วยกิตที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการหาร GPA ที่มากขึ้น

2.1 เกรดจะคงเดิม ตามหน่วยกิตที่ถูกหาร

2.2 เกรดจะน้อยลงตามตัวหารที่มากขึ้น

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ2 เม.ย. 2561 15:09:23
IP Address10.3.20.81
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+