มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : วิชาต่อไปนี้สามารถเทียบโอนกันได้หรือไม่

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

รายชื่อกระบวนวิชา  สำหรับนักศึกษารหัส 5306.. - 5906.. (รัฐศาสตร์)

(โครงสร้างหลักสูตรเดิม  145  หน่วยกิต)

RAM 1000 (-)                  ความรู้คู่คุณธรรม Knowledge and Morality (บังคับไม่นับหน่วยกิต)

กับ

รายชื่อกระบวนวิชา  สำหรับนักศึกษารหัส 60XX  (รัฐศาสตร์)

(โครงสร้างหลักสูตรใหม่  129  หน่วยกิต)

RAM 1000 (3)             ความรู้คู่คุณธรรม Knowledge and Morality

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามเด็กxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม31 มี.ค. 2561 07:27:02
จำนวนผู้อ่าน1717

คำตอบ

รายละเอียด

สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตได้ถ้าเคยสอบผ่าน(เกรด S)วิชานี้ มาแล้วในรหัสนักศึกษาเดิมครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ2 เม.ย. 2561 14:29:46
IP Address10.3.20.81
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+