มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เลือกเรียนวิชาโทนอกคณะ แต่หน่วยกิตไม่เท่ากันควรทำอย่างไร

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

ข้าพเจ้าเรียนคณะมนุษย์ศาสตร์ ตามโครงสร้างหลักสูตรต้องเก็บวิชาโท24หน่วยกิตจึงจะครบ144หน่วยกิต ซึ่งข้าพเจ้าได้เลือกการท่องเที่ยวเป็นวิชาโท แต่เมื่อดูข้อกำหนดการเลือกสาขาท่องเที่ยวในคณะบริหารธุรกิเป็นวิชาโทแล้ว กำหนดให้เรียนไว้เพียว18หน่วยกิต ข้าพเจ้าต้องยึดหลักด้านบนของคณะโดยเลือกเรียนวิชาการท่องเที่ยวเพิ่มให้ครบ24หน่วยกิตใช่หรือไม่

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามpppp
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม23 มี.ค. 2561 12:52:43
จำนวนผู้อ่าน456

คำตอบ

รายละเอียด

กรณีนี้ต้องเรียนให้ครับ 24 หน่วยครับ เลือกลงรหัสวิชาของสาขาการท่องเที่ยวเพิ่มให้ครบครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยทะเบียนคณะมนุษยศาสตร์ 023108263

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ25 มี.ค. 2561 07:56:16
IP Address184.22.120.229
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+