มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สิทธิ์ในการ สมัครและเทียบโอน ภาค1ปี61

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

ถ้าหนูลงทะเบียนเรียนล่าสุดเป็น ภาค1 ปี 60 แล้วจะยัง มีสิทธิ์ สมัครและเทียบโอน ใน ภาค1ปี61 หรือไม่

หมายเหตุ หนูไม่ได้ลง ใน ภาค2 ปี 60 และ เป็น รหัส 53 ซึ่งครบ 8ปี ใน ปีการศีกษา 60 นี้

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนงนุช
e-mailmeaning8989@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม23 มี.ค. 2561 08:12:21
จำนวนผู้อ่าน1924

คำตอบ

รายละเอียด

ได้ครับ  นักศึกษาสามารถสมัครเรียนใหม่ภาค 1/61 โดยใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตจากรหัส 53 ได้  ระหวางวันที่ 1-4 มิ.ย. และ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61 ครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 023108615, 023108623-4 ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ23 มี.ค. 2561 08:45:13
IP Address101.51.111.185
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+