มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การศึกษษต่อปริญญาตรีใบที่สอง

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียดผมเรียนจบ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว ต้องการเรียน ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จึงมีคำถามดังนี้ว่า 1 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จำเป็นต้องฝึกงานหรือไม่ 2 มีวิชาใดที่ต้องทำการบ้านส่งหรือต้องไปเรียนหรือไม่ 3 ผมสามารถ เรียนปริญญาโท พร้อมกับ ปริญญาตรีของรามคำแหงในเวลาเดียวกันได้หรือไม่ 4 โอนหน่วยกิจสำหรับผู้ที่จบคณะนิติศาสตร์ มาเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดได้กี่หน่วยกิจ 5 หากผมจบในรุ่นที่เกรดเป็นรูปแบบ G P F สามารถโอนหน่วยกิจเพื่อเรียนปริญญาตรีใบที่สอง ได้หรือไม่ 6 หากโอนหน่วยกิจแล้ว ไม่มีสิทธิ ได้เกียรตินิยม จริงหรือไม่ 7 เกียรตินิยม ในรูปแบบ เกรด A B C D ต้องได้เกรดเท่าไร มีเกณฑ์อย่างไร หากสอบตกไปบางวิชา แล้วสอบซ่อมได้ จะมีสิทธิ ได้รับเกียรตินิยมหรือไม่
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามรักราม
e-mailpuppy_lovely_@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม26 ม.ค. 2558 02:51:56
จำนวนผู้อ่าน6318

คำตอบ

รายละเอียด(1)ไม่จำเป็นครับ (2)โดยปกติไม่มีครับ (3)ได้ครับ (4)ไม่ต่ำกว่า 60 หน่วยกิตครับ (5)ได้ครับ (6)จริงครับ (7) “20.3 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีภายในระยะเวลาที่กำหนด มีความประพฤติดี และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้ตลอดหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม โดยสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากคณะจากคณะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (20.3.1)ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป (20.3.2)ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 (20.3.3)ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25”
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ27 ม.ค. 2558 13:57:59
IP Address10.3.20.140
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+