มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : รีเกรดขอจบการศึกษาครับ

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

อยากสอบถามว่าเรียนครบหลักสูตรแล้วครับ ได้ทำการรีเกรดไว้เกือบ10ตัวครับ ในใบเช็คเกรดและใบทรานสคิปที่ไม่สมบูรณ์เพื่อใช้แจ้งจบมันขึ้นวิชาที่เราลงทะเบียนเรียนทั้งหมดใช่ปะครับรวมวิชาที่สอบผ่านและไม่ผ่าน วิชาที่รีเกรดก็ขึ้นโชว์ใช่ปะครับ อย่างเช่น MCS1350 เทอม1/59 ได้เกรด D เทอม1/60 MCS1350 เกรด B มันจะขึ้นโชว์หมดใช่ปะครับ แล้วอยากสอบถามว่าถ้ามันขึ้นแบบนี้มันยังไม่ตัดเกรดให้มันรวมวิชาที่เราลงทะเบียนเรียนทั้งหมด แบบนี้ผมได้เกรดเฉลี่ยรวม 1.97 ครับ แต่ถ้ามันตัดเกรดแล้วยึด(เกรดที่ดีที่สุดเป็นเกรดเดียว)ผมจะได้ประมาณ 2 กว่าครับเนื่องจากผมลงรีเกรดไว้หลายตัวครับ เพราะในใบเช็คเกรดมันไม่ถึง 2.00 ครับ แต่ใบเช็คเกรดมันรวมเกรดทั้งหมดทั้งเกรดเก่าและเกรดใหม่ครับ ผมอยากสอบถามว่ากรณีแบบนี้ผมทำเรื่องจบได้ไหมครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม์์ฺ์xxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม10 ก.พ. 2561 01:36:36
จำนวนผู้อ่าน8077

คำตอบ

รายละเอียด

ใบเช็คเกรดและทรานสคริปท์ไม่จบฯ จะแสดงทุกวิชาที่นักศึกษาเคยลงทะเบียนทั้งที่สอบผ่านและ สอบไม่ผ่าน แต่ในทรานสคริปท์จบฯ จะแสดงเฉพาะวิชาที่สอบผ่านและเกรดที่ดีที่สุด

เพียงเกรดเดียว   (กรณีลงรีเกรดไว้)

นักศึกษานำใบเช็คเกรดไปติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนของคณะฯ ที่ตนสังกัดอยู่ค่ะ เพื่อให้ทางคณะคิดเกรดเฉลี่ยใหม่ ถ้าถึง 2.00 ให้นักศึกษาขึ้นเรื่องขอจบการศึกษาได้ที่คณะเลยค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ12 ก.พ. 2561 13:45:10
IP Address10.3.20.183
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+