มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : 8 ปีไม่จบ ..สภาพนักศึกษา...การเทียบโอนหน่วยกิจ

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ผมจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  เมื่อปีการศึกษา 1/2553  เทียบโอนวิชาได้ 50 หน่วยกิต (AC 101 /EC 111 / EC 112 /EN 101 /EN 102 /EN 201 /EN 202 /HI 103 /IS 103 /IT 104 /MA 113/PC 103 /PE 101 /PS 110 /ST 206/TH 103 ) และสอบผ่านวิชาในคณะบริหารธุรกิจ อีก  39 หน่วยกิจ (MGT 4004 / ACC 3205 / BA 305 / AC 347 / AC 102 / MK 203 / LA 215 / GM 303 / MB 203 / HR 201 / BA 306 / RU 100 / GM 306 / GM 203 )  รวม 89 หน่วยกิจ  โดยลงทะเบียนครั้งสุดท้ายเมื่อ ปีการศึกษา 1/2560  ไม่ได้ลงทะเบียน ปีการศึกษา 2/2560    อยากจะทราบว่า

1.ผมจะครบ 8 ปี ไม่จบการศึกษา  ในปีการศึกษา 2/2560    หรือ  ภาค S/2560   ยังสามารถลงทะเบียนเรียบภาค S/2560 ได้หรือไม่  

2.หลังจากครบ 8 ปีไม่จบ  หากต้องการศึกษาต่อในคณะเดิม(คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี)   ต้องลงทะเบียนใหม่ใช่มั๊ยครับ  ในภาคการศึกษาไหน   และจะสามารถโอนหน่วยกิจได้ทั้งหมด 89 หน่วยกิจ  หรือได้เท่าไร   วิชาไหนบ้าง

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามสันทัด
e-mailsantad.nak@bbl.co.th
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม6 ก.พ. 2561 17:00:37
จำนวนผู้อ่าน525

คำตอบ

รายละเอียด1. นักศึกษาที่สมัครภาค 1/53 มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนภาคซัมเมอร์/60ได้ครับ 2. นักศึกษาต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในภาค 1/61 และเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตของคณะบริหารธุรกิจ โทรศัพท์ 02-3108216 ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ7 ก.พ. 2561 15:46:28
IP Address10.3.20.112
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+