มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การย้ายคณะ

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

คณะนิติศาสตร์ สามารถย้ายและโอนหน่วยกิต ไปรัฐศาสตร์ ได้กี่หน่วยกิตครับ

Plan A ?

Plan B ?

Plan C ?

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามตังคxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม5 ธ.ค. 2560 20:50:44
จำนวนผู้อ่าน1576

คำตอบ

รายละเอียด

เกณฑ์การย้ายคณะคือ เมื่อย้ายคณะแล้ว ทุกวิชาที่เคยสอบผ่านจะย้ายไปคณะใหม่โดยอัตโนมัติกรณีนี้ ต้องดูรายละเอียดจากโครงสร้างทั้งสองคณะครับ ว่ามีวิชาใดที่เรียนเหมือนกันบ้าง (ตามปีการศึกษาที่สมัครเรียน) ถ้ากระบวนวิชาที่นักศึกษาสอบผ่านจากคณะเดิมตรงกับหลักสูตรของคณะ ที่นักศึกษาย้ายไปเรียน ก็ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน หรือ อาจนำไปเป็นวิชาเลือกเสรี หรือวิชาโท (กรณีรหัส59...ลงไป) ของคณะใหม่ได้ นอกเหนือจากนั้นจะเป็นวิชาที่เกินหลักสูตร ไม่สามารถยกเลิกได้และจะนำไปคิดเกรดเฉลี่ยรวมด้วยครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ11 ธ.ค. 2560 10:54:54
IP Address10.3.20.136
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+