มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การคิดเกรดเฉลี่นรวม

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

อยากทราบกว่าการคิดเฉลี่ยรวม นำเกรด f มาหารด้วยไหมคะ 
เช่น จบหลักสูตรมี 144 นก แต่ไม่ผ่านเลยอาจจะลงตัวเดียวกันซ้ำๆหลายรอบแล้วเกินไปเป็น160อะไรแบบนี้อ่ะค่ะ 
เวลาคิดเกรดเฉลี่ยรวมเอาทุกครั้งทุกรอบที่ลงมาคิดด้วยเลยทั้งผ่านและไม่ผ่าน หรือ เอาเฉพาะที่ผ่านได้เกรดABCDมาคิดคะ

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม็HMs
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 ต.ค. 2560 22:43:56
จำนวนผู้อ่าน545

คำตอบ

รายละเอียด

         1. คิดเฉพาะเกรดที่สอบผ่านเท่านั้นค่ะ ที่สอบไม่ผ่านไม่นำมาคิดค่ะ

          2. วิธีคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นำผลคูณของจำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกกระบวนวิชารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่นักศึกษาสอบได้ทั้งหมดผลลัพธ์ที่ได้คือ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ21 ต.ค. 2560 20:52:14
IP Address184.22.116.243
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+