มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ภาคเรียนที่ขอจบเกินมาหนึ่งหน่วยกิตได้หรือไม่

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

การลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้ายในภาคฤดูร้อนสามารถลงเต็มที่ได้ 18 หน่วยกิต แต่มีเหตุให้ต้องเกินมา 1 หน่วยกิต จะสามารถลงเกินแล้วขอจบในเทอมนั้นได้หรือไม่คะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม-
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม28 ก.ย. 2560 16:12:30
จำนวนผู้อ่าน736

คำตอบ

รายละเอียด ถ้าเป็นนักศึกษา 8 ปีเทอมสุดท้าย ในภาคฤดูร้อนถึง 24 หน่วยกิตค่ะ แต้ถ้ายังไม่ได้เป็นนักศึกษา 8 ปีเทอมสุดท้าย ต้องเหลือไม่เกิน 18 หน่วยกิตเท่านั้นค่ะ จึงจะลงได้ 18 หน่วยกิต ดังนั้นเมื่อนักศึกษาเหลือ 19 หน่วยกิต จึงจะจบการศึกษา นักศึกษาจึงไม่สามารถลงได้เกิน 12 หน่วยกิตค่ะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ29 ก.ย. 2560 15:18:00
IP Address10.3.20.65
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+