มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การสมัครเรียนเทียบโอนหน่วยกิตย้ายจากสถาบันอื่น

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

การเทียบโอนหน่วยกิต ต้องสมัครที่รามเท่านั้นใช่ไหม ไม่สามารถสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมค่ะ 

แล้วการศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามธัญญxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม18 ก.ย. 2560 16:01:15
จำนวนผู้อ่าน2400

คำตอบ

รายละเอียด

ใช่ค่ะ ,ใช่ค่ะ กรณียังไม่จบการศึกษาจากสถาบันเดิม

-ใบรับรองผลการศึกษาทรานสคริปท์จากสถาบันเดิมพร้อมสำเนา 1 ฉบับ

-คำอธิบายรายวิชา 1 ชุด ,

-ใบลาออกจากสถาบันเดิม 1 ฉบับ

-สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

-บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 3 ฉบับ

-ใบรับรองแพทย์(ขอได้ที่งานแพทย์และอนามัยหรือสถานที่รับสมัคร ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ21 ก.ย. 2560 09:30:45
IP Address10.3.20.161
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+