มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สอบถามเรื่องขอจบs/59

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

ยื่นเรื่องขอจบเทอม s/59 ที่คณะเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 60

ลองเช็คใน ตรวจสอบขั้นตอนการขอจบการศึกษา(สำหรับนักศึกษาที่ทำเรื่องขอจบที่คณะฯไว้แล้ว) มีชื่ออยู่ในขั้นตอนที่ 1 [ยื่นเรื่องขอจบและออกใบนัด]

หลังจากที่มีชื่อขึ้นในขั้นแรกผ่านมา 3 สัปดาห์ ยังไม่ขยับไปไหนเลย ควรทำยังไงดีค่ะ? กลัวเอกสารมีปัญหา

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามPornnutcha.p
e-mailFD_moonam@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม1 ก.ย. 2560 14:23:05
จำนวนผู้อ่าน536

คำตอบ

รายละเอียด

หากยื่นเรืรองแจ้งจบที่คณะแล้สก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ โดยปกติหลังจากบื่นเริรองที่คณะ ต้องรอสภาฯอนุมัติประมาณ 30 วันครับ  (ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.ru.ac.th หัวข้อ ตรวจสอบรายชื่อาภาฯอนุมัติ...) และเมื่อสภาอนุมัติจบหลักสูตรแล้ว จึงไปชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1) และนำไปยื่นตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จ ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ2 ก.ย. 2560 18:36:53
IP Address49.228.242.95
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+