มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขอสอบซ้ำซ้อนในกรณีเทียบโอนหน่วยกิตเมื่อเกินหลักสูตร8ปีได้ไหมคะ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

พอดีตอนนี้ลงทะเบียนเรียนครบ8ปีแล้ว เหลือ28หน่วยกิต (ขอจบแล้วค่ะ ) ทำเรื่องเทียบโอนหน่วยกิต1/60ไว้ ถ้ากรณีสอบซ่อม2,s/59สอบไม่ผ่าน กรณีสอบภาคการศึกษา1/60 สามารถลง28หน่วยกิตได้ไหม และจะสามารถทำเรื่องสอบซ้ำซ้อนได้ไหมคะ ในกรณีมีวันสอบตรงกัน 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม5201085155
e-mailpasoknikorn7744@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม22 ส.ค. 2560 09:09:02
จำนวนผู้อ่าน584

คำตอบ

รายละเอียด

ได้ โดยไปเขียนคำร้องที่คณะค่ะ ,  ได้ค่ะ (เฉพาะนักศึกษาที่ขอจบการศึกษาเท่านั้น โดยดำเนินการที่คณะซึ่งนักศึกษาสังกัดอยู่ภายในวันที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้สอบซ้ำซ้อน)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ25 ส.ค. 2560 12:40:53
IP Address10.3.20.38
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+