มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ไม่ได้กาขอจบ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมภาคs/2560 ซึ่งวิชาสุดท้าย แต่ไม่ได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าต้องการจบภาคการศึกษานี้อย่างนี้ต้องดำเนินการอย่างไรครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามLoynxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม20 ส.ค. 2560 11:27:34
จำนวนผู้อ่าน501

คำตอบ

รายละเอียด

การลงทะเบียนซ่อมไม่มีการกากบาทขอจบครับ ถ้านักศึกษาจบการศึกษามหาวิทยาลัยจะตรวจสอบการกากบาทขอจบในภาคที่ลงซ่อมครับ เช่น ถ้าลงซ่อมภาค 2,S/2560 มหาวิทยาลัยจะดูว่าในใบเสร็จลงทะเบียน 2/2560 หรือS/2560 มีการกากบาทขอจบหรือไม่ถ้ามี เมื่อนักศึกษาเรียนครบหลักสูตรในภาคซ่อม S /2560 นักศึกษาไปทำเรื่องแจ้งจบหลักสูตรที่คณะของนักศึกษาเลยครับ เพราะถือว่าได้มีการกากบาทขอจบในภาค ซ่อม 2,S/2560 แล้วครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามวิวัฒน์
วันที่ตอบ21 ส.ค. 2560 10:11:12
IP Address10.3.20.180
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+