มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : GPA ผิดพลาด

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

เรียนสาขาบัญชีโดยเทียบโอน ปตรี จากสถาบันอื่น เทียบโอนได้ 40 หน่วยกิต แต่เพิ่งทราบว่าข้อบังคับ มร ว่าด้วยการศึกษาชั้น ปตรี ข้อ 8.6 ที่กำหนดว่า "เกรดที่ได้รับจากการเทียบโอน

จากสถาบันอื่นไม่นำมาคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ย" ซึ่งแสดงว่า Transcript หนูผิดพลาด เพราะหนูต้องเรียน 93 หน่วยกิต ดังนั้นเกรดของหนูควรจะเป็น 3.35 (จาก 312/93) แต่เกรดที่ปรากฏใน Transcript คือ 3.14 ซึ่งเกิดจากการนำเกรดที่เทียบโอนมาคำนวณ GPA นั่นเอง แต่แปลกตรงที่นำมาคำนวณเพียง 31 หน่วยกิตเท่านั้น

(31x2.5+312)/124 =3.14

คำถาม หนูควรทำอย่างไร ที่ไหน ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามอรสุxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม1 ก.ค. 2560 11:35:27
จำนวนผู้อ่าน1578

คำตอบ

รายละเอียดให้นักศึกษานำใบเช็คเกรดหรือ Transcript ไปติดต่อที่คณะของนักศึกษาเพื่อให้คณะตรวจสอบวิชาที่เทียบโอนและเกรดเฉลี่ยอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ5 ก.ค. 2560 13:19:04
IP Address10.3.20.134
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+