มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : รบกวนแนะแนวทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีเวลาไม่แน่นอน

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

รบกวนขอคำปรึกษา

    เนื่องจากมีปริญญาตรีวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว 1 ใบ ต้องการเรียน นิติศาสตร์ เพิ่มอีก 1 ใบ ในภาคเรียน 1/60 

จึงต้องการทราบความแตกต่างของภาคปกติและภาคพิเศษ (จ-ศ และ ส-อา)

เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะการทำงานในตอนนี้ ที่มีธุรกิจส่วนตัว สามารถเดินทางไปกลับกาญจนบุรี/รามคำแหงหัวหมากได้

เนื่องจากมีบ้านอยู่ทั้ง 2 ที่ มีการเดินทางไปต่างประเทศ ปีละประมาณ 2 ครั้ง ครั้งละ 1-3 อาทิตย์

(เดินทาง 1 อาทิตย์ เดือนตุลาคม 60, มีนาคม 61 และเดินทาง 3 อาทิตย์ กรกฎาคม 61)

    รบกวนช่วยแนะแนวทางสำหรับโครงการที่ควรสมัคร หรือวิธีการลงทะเบียนและการสอบอย่างไรได้บ้าง

สำหรับบุคคลที่ไม่แน่นอนในเรื่องของเวลาเรียน ดังกล่าว

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามrangxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม21 มิ.ย. 2560 19:30:18
จำนวนผู้อ่าน774

คำตอบ

รายละเอียด

-ภาคปกติ จะมีการเรียนการสอนวันจันทร์ถึงวันเสาร์ (ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน)  เรียนและสอบวันไหนนั้น ขึ้นอยู่กับวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนครับ (ดูวันเวลาเรียนและวันสอบได้จาก ม.ร. 30)  ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท (โอนจากรามมาราม) และหน่วยกิตละ 100 บาท (โอนจากที่อื่นมาราม)

- ภาคพิเศษ มีการเรียนการสอน  2 แบบ คือ 18.00-21.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือเสาร์-อาทิตย์ 09.00-21.00 น. (ต้องเข้าชั้นเรียนทุกคาบ) ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 800-1500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 023108615,0231-8623-4

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ25 มิ.ย. 2560 17:09:44
IP Address49.228.253.217
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+