มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เรียนเก็บหน่วยกิตเพื่อใช้เทียบโอนปริญญาใบที่ 2

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ปัจจุบันผมศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และเก็บหน่วยกิตครบทุกวิชาแล้ว แต่มีความจำเป็นจะต้องเข้ารับพระราชทานปริญญาในปี 2562 ซึ่งทำให้ผมจะต้องทำเรื่องขอจบในปีหน้า (2561) ทำให้ผมต้องเว้นระยะไปอีก 1 ปีการศึกษา แต่ผมมีความประสงค์จะเรียนปริญญาตรีใบที่ 2 เพิ่มอยู่แล้ว (เรียนคณะนิติศาสตร์) ผมจึงขอเรียนถามว่า ระหว่างที่ผมรอทำเรื่องขอจบนี้ ผมสามารถลงทะเบียนเพื่อเก็บหน่วยกิตของคณะนิติศาสตร์ (LAWxxxx) ไว้ก่อน เพื่อเอาไว้เทียบโอนในวันสมัครเรียนใหม่ได้หรือไม่ครับ? (ไม่อยากเสียเวลาครับ) และผมทราบว่าคณะนิติศาสตร์สามารถเทียบโอนวิชาพื้นฐานได้ 30 หน่วยกิต และวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต อยากทราบว่าคณะนิติศาสตร์สามารถเทียบโอนวิชา LAW ที่อยู่ในหลักสูตรของคณะฯ ได้เพิ่มอีกหรือไม่ และจำกัดจำนวนหน่วยกิตที่จะเทียบโอนหรือไม่ครับ? ถ้าใน 1 ปีการศึกษา ผมเก็บได้ 60 หน่วยกิต ผมสามารถเทียบโอนได้ทั้งหมดหรือไม่ครับ?

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามไพฑูxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม20 มิ.ย. 2560 16:18:58
จำนวนผู้อ่าน1654

คำตอบ

รายละเอียด

หากใบแรกยังคงมีสถานะภาพฯ ก็ไม่สามารถลงเรียนควบคู่อีกคณะได้ครับ

ใบแรกต้องได้ใบรับรองจากคณะมาเป็นหลักฐานในการสมัครครับจึงจะสมัครปริญญาที่ 2 ได้ และสามารถใช้สิทธิ์เทียบโอนได้ครับ

หากใบแรกมีวิชา LAW ที่เคยสอบผ่านไว้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 023108614

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ25 มิ.ย. 2560 16:05:45
IP Address49.228.253.217
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+