มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขั้นตอนการขอจบการศึกษา

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

อยากทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และดำเนินการในช่วงไหน

 * ขอความกรุณาแจ้งรายละเอียดเป็นข้อๆ(ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม129
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม16 มิ.ย. 2560 18:20:06
จำนวนผู้อ่าน567

คำตอบ

รายละเอียด

การขอจบคือ การลงทะเบียนขอจบการศึกษา สามารถดำเนินการได้ เมื่อคงเหลือหน่วยกิตไม่ 30 หน่วยกิต (ในภาค 1 หรือ ภาค2) และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน ครับ

การแจ้งจบคือ เมื่อเรียนครบหลักสูตรตามที่คณะกำหนด ให้นำใบเช็คเกรด พร้อมเอกสารอื่นๆ (สอบถามรายละเอียดที่คณะโดยตรง) ติดต่อที่คณะที่นักศึกษาสังกัดเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งจบต่อไป ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ23 มิ.ย. 2560 11:57:46
IP Address10.3.20.144
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+