มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : หนังสือสำคัญเลขที่ ม.ร.25

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

 หนังสือสำคัญเลขที่   ใช่เลขที่ในใบ ปพ1. หรือเปล่าค่ะ??????

กรณีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เป็นวิทยาเขต   หมายถึง จังหวัดที่สำเร็จการศึกษา หรือชื่อโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษา???????

ถ้า ????    กรณีใช้วุฒิระดับหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขึ้นพื้นฐน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หนังสือรับรองประกอบ คือ    (ถ้าเราข้ามหัวข้อนี้เพราะไม่ใช่มัธยมศึกษาตอนต้น)แต่จบมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว   จำเป็นต้องตอบคำถามในหัวข้อ   หน่วยงานที่ออกหนังสือ ไหม????

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามพรรณxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม8 มิ.ย. 2560 11:37:06
จำนวนผู้อ่าน4778

คำตอบ

รายละเอียดถ้าใช้วุฒิ ม.ปลาย เพียงติ๊กว่า วุฒิในประเทศหรือต่างประเทศ ระดับชั้นก็กรอกว่าจบ ม.6 ถ้ามี สาขาก็ระบุสาขาด้วย วัน เดือน ปีที่สำเร็จการศึกษา ดูจากในใบวุฒิ จะระบุ จะเขียนว่าวันสำเร็จการศึกษา อำเภอ จังหวัด ประเทศ ก็เป็นที่อยู่ของโรงเรียนที่จบการศึกษา ส่วนหนังสือเลขที่สำคัญ เลขที่จะอยู่ด้านบนหรือมุมขาวในวุฒิ จะเขียนว่าเลขที่ ให้นักศึกษากรอกไปครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามวิวัฒน์
วันที่ตอบ9 มิ.ย. 2560 16:21:01
IP Address10.3.20.121
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+