มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : รหัส 60 ถ้าขอจบได้สูงสุดกี่หน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ถ้าสมัครใหม่รหัส 60 ขอจบลงได้สูงสุดกี่หน่วยกิตคะ (ภาคปกติ และ ซัมเมอร์)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามพีรพxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม5 มิ.ย. 2560 11:26:32
จำนวนผู้อ่าน6040

คำตอบ

รายละเอียดตามข้อบังคับฯได้ระบุให้ผู้ที่ลงเกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดังนั้น ถ้านักศึกษาเหลือไม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคปกติหรือไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน นักศึกษาต้องไปที่คณะของนักศึกษาก่อนเพื่อทำคำร้องให้คณะอนุญาตให้ลงทะเบียนเกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและนำใบคำร้องมาที่ลงทะเบียนด้วยครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามวิวัฒน์
วันที่ตอบ7 มิ.ย. 2560 11:18:37
IP Address10.3.20.141
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+