มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : **ลงทะเบียนซ้ำคิดเกรดยังไง

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ผมลงวิชา POL2105 ในภาคเรียนก่อน และ ลงวิชาเดิมในภาคเรียนนนี้ หากเกรดที่ได้ในภาคนี้ดีกว่าภาคเรียนที่แล้วขอสอบถามว่า
1.จะคำนวณเกรดอย่างไร
2.หากต้องการยกเลิก เกรดของ POL2105 ในคั้วที่ได้เกรดน้อยกว่ามีขสั้นตอนอย่างไร

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามรัฐศxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม4 มิ.ย. 2560 18:53:10
จำนวนผู้อ่าน2684

คำตอบ

รายละเอียด1.ถ้าเกรดครั้งแรกได้เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไปเกรดครั้งหลังจะไม่เป็นการรีเกรดและจะไม่มีผลอะไร และจะถูกตัดออกไม่นำมาคิดเกรดเฉลี่ย(ไม่ว่าจะสอบได้เกรดอะไรก็ตาม) ถ้าเกรดครั้งแรกได้เกรด D หรือ D+ เกรดครั้งหลังที่สอบผ่านจะเป็นการรีเกรดถ้าได้เกรด D หรือD+ เหมือนเดิมเกรดแรกจะถูกตัดทิ้งไม่นำมาคิดเกรดเฉลี่ยจะคิดเฉพาะเกรดที่ได้ครั้งหลังและถ้าได้เกรดสุงกว่าครั้งแรก เกรดครั้งแรกก็จะถูกตัดทิ้งเช่นกันไม่นำมาคิดเกรดเฉลี่ยคิดเฉพาะเกรดครั้งหลังเท่านั้น (เกรดเฉลี่ยเมื่อจบการศึกษาจะคิดตอนจบการศึกษาเท่านั้น) 2.การปรับเกรดมหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้เมื่อนักศึกษาเรียนจบการศึกษานักศึกษาไม่ต้องแจ้งดำเนินการปรับเกรดแต่อย่างใด
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ7 มิ.ย. 2560 09:48:46
IP Address10.3.20.141
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+