มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : 8 ปี สมัครใหม่ ขอจบ บอกเลิกบบอกเพิ่มกระบวนวิชา

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ขออนุญาตเรียนถามตังต่อไปนี้ค่ะ

  1. กรณี 8 ปี สมัครใหม่ โดยใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ต้องการสมัครเรียนในคณะเดิม ต้องทำเรื่องลาออกล่วงหน้าก่อนวันสมัครหรือไม่คะ 
  2. หากต้องลาออกล่วงหน้า ควรขอทรานสคริปท์แบบไม่สำเร็จการศึกษาก่อนหรือหลังจากลาออกแล้วคะ
  3. เมื่อเทียบโอนหน่วยกิตวิชาที่สอบได้ในการสอบซ่อม 2,S/2559 แล้ว สามารถบอกเลิกบอกเพิ่มกระบวนวิชาในภาค 1/2560 ที่สมัครใหม่และขอจบในภายหลังได้หรือไม่คะ
  4. นักศึกษาที่เข้าเรียนในภาค 1/2560 เป็นต้นไป ต้องลงทะเบียนขั้นต่ำ 9 หน่วยกิต โดยไม่เกิน 22 หน่วยกิตในภาคปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน ตามข้อบังคับใหม่ แล้วกรณีขอจบสามารถลงทะเบียนได้สูงสุดกี่หน่วยกิตคะ

ขอบคุณค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามแนนxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม30 พ.ค. 2560 10:13:43
จำนวนผู้อ่าน2610

คำตอบ

รายละเอียดไม่ต้องลาออกและขอทรานสคริปท์ได้เลยและบอกเลิก บอกเพิ่มในภาค 1/60 และขอจบได้ ส่วนขอจบการเรียนศึกษาขอลงทะเบียนเรียนได้สูงสุดตามที่คณะกำหนดครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ1 มิ.ย. 2560 14:46:51
IP Address10.3.20.155
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+