มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : 8ปีไม่จบ

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ดิฉันเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาครหัส51 ซึ่งครบ8ปีแล้วยังไม่จบ จะสมัครศึกษาต่อโดยใช้การเทียบโอนหน่วยกิตที่สอบผ่านแล้วได้ไหมคะ แล้วสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ที่ส่วนภูมิภาคได้ไหม หรือต้องไปสมัครที่กรุงเทพอย่างเดียว จะขอเอกสารผ่านไปรษณีได้ไหมคะ ทรานสคริปแบบยังไม่จบน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามพัชรี
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม26 พ.ค. 2560 09:46:39
จำนวนผู้อ่าน3847

คำตอบ

รายละเอียด

- เทียบโอนได้ สมัครและใช้สิทธิ์เทียบโอนที่ส่วนภูมิภาคได้ ขอทรานสคริปท์แบบยังไม่จบทางไปรษณีย์ได้ ดังนี้

*- แจ้งข้อมูล ชื่่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด รหัสประจำตัวนักศึกษา คณะที่ศึกษา วิชาเอก วิชาโท จำนวนใบรับรองที่ต้องการ (กรณีขอแบบไม่่สำเร็จการศึกษา) แจ้งสาเหตุที่ีขอเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อะไร (ศึกษาต่อ) และที่อยู่ปัจจุบันที่ต้องการให้ส่งเอกสาร หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อกรณีมีปัญหา

- ส่งธนาณัติสั่งจ่าย "หัวหน้าฝ่ายประมวลและรับรองผลการศึกษา" ปณ.รามคำแหง ทรานสคริปท์แบบไม่สำเร็จการศึกษา ชุดละ

40 บาท 

- จ่าหน้าซองถึงผู้รับ ดังนี้ ฝ่ายประมวลและรับรองผลการศึกษา

                                          สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

                                           มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

                                           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-310-8603

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ28 พ.ค. 2560 14:48:08
IP Address10.3.20.130
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+