มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การกาขอจบ

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

1.ในการกาขอจบการศึกษาจำเป็นจะต้องสอบผ่านในวิชาบังคับหรือไม่.                     ยกตัวอย่าง เช่นวิชาภาษาอังกฤษ

2.ในขณะนี้มีจำนวนหน่วยที่สอบผ่านทั้งหมด 127หน่วยกิต สามารถกาขอจบในเทอมถัดไปได้หรือไม่(เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ค่ะ)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม129
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม5 พ.ค. 2560 18:31:37
จำนวนผู้อ่าน862

คำตอบ

รายละเอียด1.ไม่จำเป็นครับการกากบาทขอจบการศึกษา สามารถทำได้ เมื่อนักศึกษาเหลือหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 30 หน่วยกิต ของหลักสูตรในภาคปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิตของหลักสูตร ในภาคฤดูร้อนครับ 2.หากคงเหลือหน่วยกิตไม่เกิน 30 หน่วยกิต หลักสูตรในภาคปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ8 พ.ค. 2560 14:38:10
IP Address10.3.20.112
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+