มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การย้ายคณะ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

เรียน admin

 1. เนื่องจากสมัครเรียนเมื่อปีรหัส 59  ไม่ได้สอบทุกวิชา และไม่ได้ลงทะเบียนในเทอม2 และยังไม่จ่ายค่า โอนหน่วยกิตที่เทียบโอนไว้ 

2.  จะไปลงทะเบียน summer วันที่ 20  เมษายน 60 และมีความประสงค์จะย้ายคณะ จากวิทยาศาสตร์ ไป คณะศึกษาศาสตร์ วิชา จิตวิทยา จะได้เปล่าครับ  

3. จะจ่ายค่าเทียบโอน ทั้งหมด ต้องถูกปรับด้วยหรือเปล่าครับ

4. ทำที่ on stop service  ใช่เปล่าครับ

                  ด้วยความเคารพและขอบคุณ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามชัยชxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม14 เม.ย. 2560 19:37:07
จำนวนผู้อ่าน2182

คำตอบ

รายละเอียด1.นักศึกษาที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตไว้ในวันสมัครและยังค้างชำระเงินค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือให้นักศึกษาไปดำเนินการที่คณะใหม่หลังจากที่นักศึกษาได้ย้ายคณะแล้วก่อนไปชำระเงินที่กองคลังอาคารสำนักงานอธิการบดีค่ะ 2.ได้ค่ะ 3.นักศึกษาจะต้องชำระค่าเทียบโอนล่าช้าเป็นรายภาคในอัตราภาคละ 300 บาท (หรือ 600บาท/ปี ไม่นับภาคฤดูร้อนและภาคซ่อม) ค่ะ 4.ใช่ค่ะ ย้ายคณะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ19 เม.ย. 2560 14:19:09
IP Address10.3.20.158
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+