มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : Pre-degree สามารถเทียบโอนได้กี่หน่วยกิตครับ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

Pre-degree สามารถเทียบโอนไปเป็นนักศึกษาภาคปกติได้กี่หน่วยกิตครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามบอสxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม27 มี.ค. 2560 18:23:31
จำนวนผู้อ่าน687

คำตอบ

รายละเอียดเทียบโอนทุกวิชาที่มีในหลักสูตรในปีการศึกษาที่นศ.สมัครเรียนแบบ นศ.ปกติครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามวิวัฒน์
วันที่ตอบ29 มี.ค. 2560 13:59:20
IP Address10.3.20.14
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+