มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : โครงสร้างหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาไม่เหมือนกัน

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

มีข้อสงสัยว่า่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการธุรกิจบริการ) ในปีการศึกษา 2558 กับ 2560 ไม่เหมือนกันเพราะเหุตุใดครับ

ในปีการศึกษา 2558 มีทั้งหมด 135 หน่วยกิต แต่ในปีการศึกษา 2560 มี 132 หน่วยกิต

ยังพบว่าวิชา RAM1000 นับหน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิตด้วยครับ และมีบางวิชาที่ไม่มีอยู่ในหลักสูตร 2560 เช่น ECO1101 ECO1102 HIS1003 APR2101 เป็นต้น

คำถามคือ 1.ผมควรลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของปีการศึกษาใดครับ(สมัครเรียนในปีการศึกษา2558), 2.ถ้ายึดตามปีการศึกษา2560แล้ววิชาที่สอบผ่านแล้วไม่มีในหลักสูตร2560 จะถูกนำมาคำนวณเป็นวิชาเลือกเสรีหรืออย่างไรครับ

ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม์Nadxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม26 มี.ค. 2560 15:33:10
จำนวนผู้อ่าน825

คำตอบ

รายละเอียด1.การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องยึดโครงสร้างหลักสูตรของปีการศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา (ปีการศึกษา 2558) ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ28 มี.ค. 2560 10:15:39
IP Address10.3.20.14
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+