มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การโอนวิชาที่ถูกเปลี่ยนรหัส

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

1.สอบถามครับ เนื่องจากเห็นหลักสูตรปี 60 ที่กำลังจะสมัครใหม่เนื่องจากเรียน pre-degree คณะรัฐศาสตร์ พบว่าวิชาหนึ่งที่สอบผ่านไปแล้ว (POL2103 การเมืองส่วนท้องถ่ินในประเทศ

ไทย) ต้องการใช้เทียบโอนในวิชาเลือกคณะได้หายไปจากหลักสูตรปี การศึกษา 60 แต่ได้สำรวจจากชื่อวิชาได้ถูกเปลี่ยนรหัสและชื่อ (POL2109 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นใน

ประเทศไทย) ไม่ทราบว่าวิชานั้นยังสามารถโอนได้หรือไม่ครับ หรือมีช่องทางชี้แนะอะไรไหมครับ

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามไก่xxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม19 มี.ค. 2560 23:00:14
จำนวนผู้อ่าน2845

คำตอบ

รายละเอียด

สอบถามโดยตรงได้ที่ คณะรัฐศาสตร์ โทร.02-3108466-7, 02-3108483-9 ต่อ 22, 23 ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามวิวัฒน์
วันที่ตอบ20 มี.ค. 2560 14:29:56
IP Address10.3.20.141
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+